Strategia noastră în domeniul calității, mediului și securității ocupaționale

Dorim să dezvoltăm și să prestăm servicii de un nivel calitativ superior, realizate în contextul protejării sănătății angajaților și a mediului inconjurător.  Pe primul loc este satisfacerea cerințelor clienților și imbunătățirea eficacității sistemului de management integrat.

Strategia noastră este  comunicată, în interior, tuturor angajaților societății și în exterior părților interesate (organismului de certificare, clienți, autorități locale, etc.);  este disponibilă pentru public prin afișarea ei în locuri vizibile la intrare în sediul firmei, precum și la cerere.

Layer
Layer
Layer
Layer

Strategia adoptată este evaluată periodic de către conducerea societății, pentru a se asigura că este adecvată și eficientă sau necesită modificări prin prisma:

  • modificării legislației / reglementărilor și altor cerinte aplicabile;
  • modificării așteptărilor și cerințelor clienților sau altor părti interesate;
  • modificărilor produselor și activităților societății;
  • rezultatelor analizelor incidentelor de mediu, de securitate auditurilor interne, înregistrărilor, etc.
Csaba Veres
Director general