Dezinfecție
Complex de măsuri de decontaminare

Prin dezinfecție se ințelege în mod uzual complexul de măsuri care se aplică pentru decontaminare și prin care se urmărește distrugerea, indepărtarea sau micșorarea numărului agenților patogeni și condiționat patogeni de pe diverse elemente ale mediului extern până la o limită la care prezența acestora să nu mai prezinte riscul de producere a unei infecții.

Dezinfecția este un proces chimic care elimina organismele microbiene în crestere, dar nu neapărat formele rezistente, sporii.

Layer
Layer
Layer
Layer

Prin dezinfectant se ințelege produsul sau substanța care are capacitatea de a distruge sau neutraliza agenții infecțioși din mediul extern.

În funcţie de scopul urmărit deosebim:

  • Dezinfecţia profilactică urmăreşte prevenirea apariţiei şi răspândirii bolilor infecto-contagioase. Se aplică în colectivitate.
  • Dezinfecţia curentă – continuă – urmăreşte distrugerea germenilor în focare. Se aplică produselor eliminate de bolnavi şi purtătorilor de germeni.
  • Dezinfecţia terminală – radicală şi imediată a încăperilor şi a inventarului lor.