INFORMARE PRIVIND POLITICA DE COOKIES

Acest site aparține SC DDCHIM SRL, cu sediul social în municipiul DEVA Bdul 22 Decembrie, Nr.228, județul Hunedoara, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J20/400/1992, cod fiscal nr. 2126332 și este utilizat pentru promovarea serviciilor de deratizare, dezinsecție și dezinfecție, lucrări de combatere a rozătoarelor și a insectelor.

În baza art. 13 din REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 vă informăm că prin intermediul site-ului prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv numărul de identificare (adresă de protocol de internet -IP) al terminalului de pe care accesați site-ul și utilizăm doar cookie-uri absolut necesare pentru funcționarea și protecția acestuia împotriva unor acțiuni ilegale.

Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal este interesul legitim al societății (art. 6 alineatul (1) litera f din GDPR), respectiv protejarea site-ului împotriva unor acțiuni ilicite care ar putea afecta negativ funcționarea acestuia.

Precizăm că societatea noastră nu utilizează cookie-uri de analiză, statistice sau de marketing proprii sau ale unor terțe părți și nu are nici o legătură cu identificatorii unici și cookie-urile utilizate de furnizorii aplicațiilor utilizate pe internet. Pentru informații suplimentare legate de aceste aspecte puteți accesa https://policies.google.com sau https://ro.wikipedia.org/wiki/Cookie.

Numărul de identificare (adresa de protocol de internet -IP) al terminalului de pe care accesați site-ul va fi stocat o perioadă limitată de timp, respectiv pe durata accesării site-ului.

Vă informăm că destinatarii datelor dvs. cu caracter personal sunt doar partenerii noștrii care asigură serviciile de webdesign și găzduire site, precum și care realizează mentenanța sistemelor informatice pe care este gestionat site-ul (limitat – când și dacă este cazul) și că nu intenționăm transferarea acestor date către societăți de marketing si publicitate.

Aveți dreptul de a solicita accesul la datele dvs. personale, rectificarea sau ștergerea acestora, restricționarea sau opoziția prelucrării, portabilitatea acestor date, dreptul de a nu face obiectul unei decizii pe baza unei prelucrări automate (conform legii și în măsura în care posibilitățile tehnice ne permit să dăm curs acestor solicitări), precum și dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere http://www.dataprotection.ro, când considerați că drepturile dvs. au fost nerespectate.

Vă informăm că la nivelul subscrisei datele personale nu fac obiectul unui proces decizional automat, incluzând crearea de profiluri și că nu intenționăm să transferăm aceste date către o țară terță din afara UE sau organizație internațională.

Vom stabili măsuri tehnice și procedurale pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dvs. cu caracter personal prelucrate; vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat, precum și încălcarea securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislatia în vigoare.

Pentru orice detalii suplimentare referitoare la prelucrarea datelor personale poate fi adresată o cerere scrisă la sediul societății din municipiul DEVA Bdul 22 Decembrie, Nr.228, județul Hunedoara sau la adresa de e-mail contact@ddchim.ro.